Software

Kofax Transformation Modules

Jak to funguje/co to řeší?

Kofax Transformation Modules je rozšířená produktová nástavba na digitalizaci dokumentů pomocí Kofax Capture. Díky této aplikaci, která zjednodušuje převod různých typů dokumentů do předem definované struktury podnikových databází, není potřeba provádět nákladné a manuální třídění dokumentů s přepisem dat. Automatická kategorizace a separace dokumentů výrazně zrychlý celý proces a omezí množství možných chyb. Systém obsahuje velmi sofistikovanou samoučící se technologii, která umožňuje zákazník pouhým užíváním systému neustále zdokonalovat úspěšnost čtení dat z dokumentů. 

Klíčové výhody 

  • více než 140 různých jazyků pro rozpoznávání
  • usnadněné vytěžování a validace velkého množství ručně psaného textu
  • sofistikované samoučící technologie
  • moderní metody zpracování a validace dat
  • napojení validace na různé datové zdroje jako je ARES, databáze dodavatelů
  • možnost přístupu přes tenkého klienta


Pro koho je vhodný

Kofax Capture s přímou integrací Kofax Transformation modules je vhodný pro rozsáhlejší digitalizaci dokumentů s větším objemem dat.
Př. 1 -> Mezi typické zpracování patří například zpracování automatizace příchozích faktur a porovnání řádkových položek oproti objednávce.
Př. 2 -> Další možností je automatická klasifikace všech příchozích dotazů i včetně e-mailové korespondence a následné odeslání na konkrétní pracoviště k okamžitému internímu zpracování. 

Chcete se o produktu dozvědět ještě více

Tento produkt je součástí řešení Digitalizace dokumentů
Ukázka produktu: