Software

Kofax Communication Server



Jak to funguje/co to řeší?

Funguje jako komunikační uzel v rozsáhlé IT infrastruktuře. 
Koordinuje a provádí automatické výměny informací, propojuje prakticky jakékoliv zdoje dat, ať už se jedná o hardwarové zařízení, jako jsou MFP multifunkční stroje nebo softwareové aplikace jako je e-mail, hlasové zprávy, FoIP. Vhodné je i napojení na sw platformy typu SAP, IBM WebSphere MQ. Velké organizace tak mohou sdílet získané informace ve formátech nejvhodnějších pro ně samé, pro své zákazníky a obchodní partnery. Mají možnost data inteligentně směřovat a zároveň plně archivovat veškerou komunikaci pro dodržení předpisových norem. Hlavní výhodou je plná archivace veškeré komunikace.

Klíčové výhody

  • jasné komunikační kanály
  • možnost nastavení hlídaných norem
  • obsahuje vlastní hardwarové rozhraní
  • rychlost a bezpečnost při výměně informací


Chcete se dozvědět ještě více

Tento produkt je součástí řešení: Digitalizace dokumentů a Business Intelligence